Escola de Cordova Veloso Salgado, FMA 747 (379×500)

Escola de Cordova Veloso Salgado, FMA 747 (379×500)